top of page

2012   TEATRO BOITO    GREVE IN CHIANTI 

CORSISTI  -  PARTICIPANTS

 

YINPEI HAN - YI FENG  - JING TANG  -  LINYUAN ZHOU  -  JINGE ZHANG  -  CHENYI ZHANG  -  XIAOXIAO CHENG

 

M°Accompagnatore

GIOVANNI GUASTINI

 

Flauto SIMONA MINIATI

 

MASTERCLASS 2012
MASTERCLASS 2012
MASTERCLASS 2012
MASTERCLASS 2012
MASTERCLASS 2012
MASTERCLASS 2012
MASTERCLASS 2012
MASTERCLASS 2012
MASTERCLASS 2012
MASTERCLASS 2012
MASTERCLASS 2012
MASTERCLASS 2012
MASTERCLASS 2012
MASTERCLASS 2012
MASTERCLASS 2012
MASTERCLASS 2012
FOTO RINGRAZIAMENTI L'IMPRESARIO
FOTO RINGRAZIAMENTI L'IMPRESARIO
bottom of page